Kontakt

Kontakt na firmu IZOLI:

Kontakt:

  • Zoltán Molnár – IZOLI
  • Adresa: Hospodárska 4, 927 05 Šaľa, Slovakia

Taktiež môžete použiť kontakt formulár, ktorý vidíte nižšie,
vyplníte kontaktné údaje na seba a akúkoľvek otázku a obratom Vám odpovieme,
buď emailom, alebo telefonicky…

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Vaše telefónne číslo (potrebné)

  Predmet

  Vaša správa

  kontakt izoli nobasilrockwool izoli kontaktizoflex izoli kontaktk-flex izoli kontakt

  Ak momentálne nepoužijete kontakt na nás, prečítajte si aspoň niečo o vlastnostiach a montáži izolácie:

  Technické izolácie – Tepelná ochrana

  Takmer v každom priemyselnom závode na svete možno v súčasnej dobe nájsť izolačné materiály. Izolácie na priemyslové použitie nazývame technické izolácie.

  Technické izolácie z kamennej vlny Rockwool majú v priemysle tieto základné funkcie:

  • Znižovanie tepelných strát, založené na princípe ekonomicky optimálnej hrúbky izolácie
  • Ochrana osôb, založená na obmedzovaní povrchovej teploty zariadení
  • Ochrana osôb a zariadení v prípade požiaru
  • Znižovanie hladiny hluku
  • Regulácia teploty na ochranu podmienok priemyslových procesov
  • Ochrana proti kondenzácii vnútri potrubí
  • Ochrana proti kondenzácii na potrubí zvonka

  Na základe požiadaviek vyplývajúcich z týchto funkcií sú navrhované izolácie s optimálnymi vlastnosťami na jednotlivé spôsoby použitia. Všeobecne platné vlastnosti technických izolácií z kamennej vlny sú uvedené v predchádzajúcom texte.

  Najdôležitejšou úlohou izolačných materiálov pri priemyslovom použití je tepelná ochrana technologických zariadení a znižovanie tepelných strát samých zariadení a rozvodov tepla. Mnohé zariadenia na svojom povrchu majú vysoké teploty. Z tohto dôvodu treba na ich tepelnú ochranu používať materiály zodpovedajúce prevádzkovým podmienkam daného zariadenia.

  Najdôležitejším parametrom izolačných materiálov z hľadiska tepelnej ochrany je súčiniteľ tepelnej vodivosti λ. Ten predstavuje mieru prenosu tepla izoláciou.

  Spôsoby prenosu tepla

  1/ Vedenie
  Vedenie vláknami:
  Prenos tepla prostredníctvom pohybu molekúl vo vlákne alebo medzi vláknami, ktoré sú vo fyzickom kontakte. Zvýšením objemovej hmotnosti (viac vlákien v rovnakom objeme) sa zväčší počet kontaktných bodov medzi vláknami, a tým aj hodnota λ izolačného materiálu.
  Vedenie vzduchom:
  Tepelnoizolačné vlastnosti výrobkov z minerálnej vlny spôsobujú veľmi malé dutiny medzi vláknami obsahujúce takmer nehybný vzduch. Tento nehybný vzduch najviac ovplyvňuje hodnotu λ, pretože vedenie tepla medzi molekulami vzduchu je pomerne výrazné. Vplyv objemovej hmotnosti na tento spôsob vedenia je takmer zanedbateľný.

  2/ Prúdenie
  Prenos tepla prostredníctvom pohybu ľahšieho, zohriateho vzduchu, ktorý je samovoľne nahradzovaný chladnejším, ťažším vzduchom. Vplyv prúdenia na veľkosť hodnoty λ je veľmi malý a má význam len pri veľmi nízkych objemových hmotnostiach.

  3/ Sálanie
  Sálanie je prenos tepla prostredníctvom elektromagnetických vĺn, prechádzajúcich vzduchom alebo vákuom. S rastúcou teplotou sa výrazne zvyšuje. Sálanie možno zmenšiť zvýšením obsahu vlákien, teda zvýšením objemovej hmotnosti.

  Súčtom týchto troch faktorov je celková krivka tepelnej vodivosti, ktorá má rovnaký charakter pre všetky výrobky z minerálnej vlny.