Izolácie

Technické izolácie

Technické izolácie sa používajú na priemyslové aplikácie na celom svete. Technici a výskumní pracovníci spoločnosti majú rozsiahle znalosti v tomto odbore. Tieto znalosti sú pripravení odovzdávať používateľom izolácií. Na dosiahnutie čo najvyššej návratnosti investícií do izolácií je vhodný a nutný odborný návrh izolácií a ich kvalitné vyhotovenie. Na nasledovných stránkach budú uvedené niektoré zásady, ktoré treba dodržiavať pri montáži technických izolácií Rockwool.

Základné zásady použitia izolácie:

 • Izolované povrchy musia byť pred aplikáciou akéhokoľvek izolačného materiálu čisté a suché. Za žiadnych okolností nemožno izolovať mokré alebo namrznuté povrchy.
 • Z povrchovo neupravených uhlíkových ocelí sa musia obrúsiť nečistoty a hrdza.
 • Pomocou saponátov alebo rozpúšťadiel treba odstrániť mastnotu.
 • Povrchy z antikorovej ocele možno čistiť len kefami z antikorovej ocele. Nečistoty sa nesmú odstraňovať rozpúšťadlami alebo saponátmi, ktoré obsahujú chloridy.
 • Medzi izolovanými potrubiami musí byť dostatočne voľný priestor.
 • Kohútiky a ventily by mali byť umiestnené tak, aby ich bolo možné obsluhovať bez státia na izolovanom potrubí.
 • Vretená ventilov by nemali byť inštalované smerom nahor, aby nedochádzalo k vnikaniu vody do izolačného materiálu.
 • Projekt izolácií by mal jasne opisovať požadovanú konštrukciu izolácie.
 • Treba sa vyhnúť kontaktu kovov, ktoré môžu spôsobiť galvanickú koróziu.
 • Pri prevádzkových teplotách vyšších ako 600 °C by sa nemalo používať hliníkové oplechovanie. Materiál samorezných skrutiek alebo nitov by mal zodpovedať materiálu plášťa.
 • Používaná izolácia musí byť skladovaná na suchých miestach.
 • Na izoláciu zariadení s vysokými teplotami nad 500 °C je výhodné používať viacvrstvovú izoláciu, kde každá vrstva má inú objemovú hmotnosť. Materiál s vyššou objemovou hmotnosťou vždy susedí s horúcim povrchom. Materiály s vyššou objemovou hmotnosťou izolujú pri vysokých teplotách podstatne lepšie ako materiály s nižšou objemovou hmotnosťou. Izolačné vlastnosti oboch typov pri nízkych teplotách sú takmer totožné.
 • Pri aplikácii treba dodržiavať zásady bezpečnosti práce.

Použitie technických izolácií

nobasil izoli izolácie

rockwool izoli izolácie

izoflex izoli izolácie

k-flex izoli izolácie