ROCKWOOL

ROCKWOOL – Technické izolácie

Vlastnosti kamennej vlny ROCKWOOL:

tepelnoizolačné schopnosti
nehorľavosť – ochrana proti šíreniu požiaru
zvuková pohltivosť
vodoodpudivosť – doska je v celom priereze hydrofobizovaná
paropriepustnosť
tvarová stálosť

TECHROCK – tepelne izolačná doska

– tepelnoizolačná doska z kamennej vlny spájaná organickou živicou, v celom priereze hydrofobizovaná.

balenie
– dosky sú balené v polyetylénové fólii s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku.

TECHROCK 75
použitie – dosky na izoláciu rovných a mierne zakrivených plôch priemyslových a energetických zariadení (kotly, pece a pod.). Dosky možno využiť aj na bežné stavebné aplikácie.

TECHROCK 90
použitie – dosky na izoláciu rovných a mierne zakrivených plôch priemyslových a energetických zariadení (kotly, pece a pod.). Dosky možno využiť aj na bežné stavebné aplikácie. Možnosť použitia na izoláciu prevetrávaných fasád.

TECHROCK 110
použitie – doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) spájaná organickou živicou, v celom priereze hydrofobizovaná.

LAROCK – lamelový skružovateľný pás kašírovaný ALS fóliou

– izoláciu tvoria lamely hydrofobizovaných dosiek z minerálnej vlny s prevažne kolmou orientáciou vlákien. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenou mriežkou či netkaná sklená tkanina.

použitie
– na izoláciu rozvodov tepelných médií s veľkými priemermi, kotlov, zakrivených plôch a pod. Kolmá orientácia vlákna vo výrobku výrazne zvyšuje odolnosť pri zaťažení a stálosť pevnostných parametrov.

ROCKWOOL PIPO – potrubné izolačné púzdro

– potrubné izolačné puzdro PIPO a kašírované potrubné izolačné puzdro PIPO ALS sú tepelnoizolačné výrobky z minerálnej vlny. Majú tvar dutého pozdĺžne deleného valca vyrobeného z jedného alebo viacerých segmentov. Výrobok PIPO ALS má povrchovú úpravu z hliníkovej fólie vystuženej mriežkou zo sklených vlákien. Puzdro má na pozdĺžnom spoji presahujúcu fóliu s lepiacou páskou, aby sa mohlo dokonale uzavrieť. Pre ľahšiu montáž na potrubie sú na puzdre jeden až tri vnútorné nárezy. Na puzdrách od hrúbky izolácie 50 mm vrátane sú zámky. Priečne (bočné) spoje puzdier sa tesne dotlačia k sebe a obvinú sa hliníkovou páskou po obvode (nie je súčasťou dodávky puzdra). V súlade so štandardom v krajinách EÚ odporúčame stiahnuť potrubné izolačné puzdro v priečnom smere (po obvode) hliníkovou páskou alebo drôtom na dvoch až troch miestach na bežný meter dĺžky puzdra.

použitie
– na tepelné izolácie potrubných rozvodov s prevádzkovou teplotou od +15 °C do + 250 °C.

rockwool