Technické izolácie IZOLI

Cukrovar v meste Drochia (Moldavsko)

Technické izolácie IZOLI

Cukrovar v meste Sereď

Technické izolácie IZOLI

Tepláreň Galanta

 

Izolácie

Technické izolácie – Použitie technických izolácií

Technické izolácie sa používajú na priemyslové aplikácie na celom svete. Technici a výskumní pracovníci spoločnosti majú rozsiahle znalosti v tomto odbore. Tieto znalosti sú pripravení odovzdávať používateľom izolácií. Na dosiahnutie čo najvyššej návratnosti investícií do izolácií je vhodný a nutný odborný návrh izolácií a ich kvalitné vyhotovenie. Na nasledovných stránkach budú uvedené niektoré zásady, ktoré treba dodržiavať pri montáži technických izolácií Rockwool.

Základné zásady použitia izolácie:

 • Izolované povrchy musia byť pred aplikáciou akéhokoľvek izolačného materiálu čisté a suché. Za žiadnych okolností nemožno izolovať mokré alebo namrznuté povrchy.
 • Z povrchovo neupravených uhlíkových ocelí sa musia obrúsiť nečistoty a hrdza.
 • Pomocou saponátov alebo rozpúšťadiel treba odstrániť mastnotu.
 • Povrchy z antikorovej ocele možno čistiť len kefami z antikorovej ocele. Nečistoty sa nesmú odstraňovať rozpúšťadlami alebo saponátmi, ktoré obsahujú chloridy.
 • Medzi izolovanými potrubiami musí byť dostatočne voľný priestor.
 • Kohútiky a ventily by mali byť umiestnené tak, aby ich bolo možné obsluhovať bez státia na izolovanom potrubí.
 • Vretená ventilov by nemali byť inštalované smerom nahor, aby nedochádzalo k vnikaniu vody do izolačného materiálu.
 • Projekt izolácií by mal jasne opisovať požadovanú konštrukciu izolácie.
 • Treba sa vyhnúť kontaktu kovov, ktoré môžu spôsobiť galvanickú koróziu.
 • Pri prevádzkových teplotách vyšších ako 600 °C by sa nemalo používať hliníkové oplechovanie. Materiál samorezných skrutiek alebo nitov by mal zodpovedať materiálu plášťa.
 • Používaná izolácia musí byť skladovaná na suchých miestach.
 • Na izoláciu zariadení s vysokými teplotami nad 500 °C je výhodné používať viacvrstvovú izoláciu, kde každá vrstva má inú objemovú hmotnosť. Materiál s vyššou objemovou hmotnosťou vždy susedí s horúcim povrchom. Materiály s vyššou objemovou hmotnosťou izolujú pri vysokých teplotách podstatne lepšie ako materiály s nižšou objemovou hmotnosťou. Izolačné vlastnosti oboch typov pri nízkych teplotách sú takmer totožné.
 • Pri aplikácii treba dodržiavať zásady bezpečnosti práce.
nobasil izoli izolácie

Kliknutím na obrázok získate viac informácií pre izolácie Nobasil

rockwool izoli izolácie

Kliknutím na obrázok získate viac informácií pre izolácie Rockwool

izoflex izoli izolácie

Kliknutím na obrázok získate viac informácií pre izolácie Izoflex

k-flex izoli izolácie

Kliknutím na obrázok získate viac informácií pre izolácie K-Flex EC